Tháng 9, mở móng công trình “Xây nhà cấp 4 trọn gói” tại Quảng Yên