Mineland corporation thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9