Khảo sát, tư vấn thiết kế nhà phố 2 tầng hiện đại tại Hạ Long, Quảng Ninh