Th’s House – Nhà 2 tầng mái nhật “Quốc Dân” – Đơn giản nhưng không đơn điệu