Th’s House – Chi phí xây thấp nhưng giá trị thẩm mỹ và sự tiện nghi không thấp