Mineland – Củng cố sức mạnh nội tại, mở rộng phát triển tương lai