[Loading 70%] Công trình nhà mái nhật 1 tầng tại Hạ Long, Quảng Ninh