Nhà phố 2 tầng, mặt tiền giả mái thái tại Quảng Yên, Quảng Ninh