Mẫu nhà ống 2 tầng 1 tum 5x13m tại Đông Mai, Quảng Yên