Công trình thiết kế thi công trọn gói cho nhà anh chị Trang Đệ tại Hiệp Hòa – Quảng Yên