[Cập nhật tiến độ] Công tác đổ bê tông nền công trình trọn gói tại Hà Khánh, Hạ Long.