Thiết kế kiến trúc mẫu nhà 2 tầng hiện đại tại Sông Khoai, Quảng Yên