Q’s House – Căn nhà mái bằng tựa “Villa mini” nhưng giá xây chỉ hơn nửa tỷ!