Hợp đồng thiết kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh Phúc

*****

HỢP ĐỒNG

(Về việc tư vấn thiết kế nhà ở)

Số:…../2017/HĐKT-MINELAND

 

 • Căn cứ vào bộ luật dân sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
 • Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hợp đồng xây dựng.
 • Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Cổ Phẩn Thiết Kế Xây Dựng Đất Mỏ số:5701696465 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp
 • Căn cứ vào bảng báo giá số:….. /2016/BG-MINELAND do Công ty cổ phần thiết kế xây dựng Đất Mỏ lập ngày…../ 02 /2016, đã được chủ đầu tư chấp thuận,
 • Căn cứ vào các văn bản pháp luật khác có liên quan.
 • Căn cứ khả năng và nhu cầu 2 bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…. năm 2017 tại…………địa chỉ :…….. chúng tôi gồm có:

 1. Chủ đầu tư ( ĐƠN VỊ ĐẶT HÀNG) – Gọi tắt là bên A:
 • Người đại diện là ông (bà): Ông . Đặng Huy Bình Đại diện chủ hộ
 • Sinh ngày: 20/11/1981………………………………………
 • CMTNN số: 101261214 Cấp ngày: 09/06/2012Tại: CA.TP.Uông Bí
 • Địa chỉ: Tổ 3 – Khu 4 – Thanh Sơn – Uông Bí – Quảng Ninh
 1. Nhà thầu ( ĐƠN VỊ THỰC HIỆN) – Gọi tắt là bên B
–     Tên giao dịch : Công Ty Cổ Phẩn Thiết Kế Xây Dựng Đất Mỏ
–     Người đại diện :Bà . Nguyễn Thị Thanh Nhàn    Chức vụ:  Giám Đốc
–     Mã Số Thuế : 5 7 0 1 6 9 6 4 6 5
–     Địa chỉ : Số 14, Hoàng Quốc Việt, Thanh Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh
–     Điện thoại : 033 221 86 86 – 0332 205 888 –Fax : 033 2475 999
–      Số tài khoản : 0141000756238 tại ngân hàng Vietcombank –CN Quảng Ninh

 

Sau khi 2 bên thỏa thuận, thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG.

 1. Phạm vi công việc:

Bên A đồng ý giao cho bên B những công việc sau:

 • Lập hồ sơ thiết kế sơ bộ ( gọi tắt là phương án thiết kế)

þ Có thực hiện                                          ¨Không thực hiện

ü Thời gian thực hiện: 7 ngày đến 14 ngày làm việc tính từ ngày ký hợp đồng thiết kế

ü Nội dung chính: Thiết kế mặt bằng và các mặt cắt kiến trúc

 • Lập bãn vẽ và tư vấn thủ tục xin giấy phép xây dựng

þCó thực hiện                                                     ¨ Không thực hiện

 • Lập bản vẽ thiết kế 3D mặt tiền

þCó thực hiện                                                     ¨ Không thực hiện

üThời gian thực hiện:7 ngày làm việc tính từ ngày bên A duyệt phương án thiết kế.

 • Lập bản vẽ thiết kế 3D trang trí nội thất toàn bộ các không gian:

¨Có thực hiện                                                     þ Không thực hiện

üThiết kế toàn bộ các không gian lớn hơn 12m2

üThời gian thực hiện: …….. tính từ ngày bên A ký duyệt 3D mặt tiền.

 • Lập bản vẽ thiết kế kỹ thuật xây dựng gồm:

þCó thực hiện                                                     ¨Không thực hiện

 • Bản vẽ thiết kế kiến trúc
 • Bản vẽ thiết kế kết cấu
 • Bản vẽ thiết kế hệ thống điện dân dụng, điện nhẹ
 • Bản vẽ thiết kề hệ thống cấp thoát nước
 • Bản vẽ khai triển chỉ tiết và kích thước toàn bộ công trình.

ü Thời gian thực hiện:Từ 14 đến 30 ngày tính từ ngày bên A ký duyệt toàn bộ

bản vẽ 3D trang trí nội thất nếu có hoặc tính từ ngày bên A ký duyệt bản vẽ 3D mặt tiền nếu không làm 3D trang trí nội thất.

ü Ở giai đoạn này bên A được phép điều chính không quá 03 lần với khối lượng điều

chỉnh không quá 30% tống khối lượng công việc đã thực hiện.

Ghi chú:

üToàn bộ hổ sơ thiết kế được giao lại cho bên A dưới dạng hồ sơ in. khố giấy A3.

üThời gian cho mỗi lần chính sứa:

v03 ngày làm việc đối với hồ sơ kỹ thuật (bản vẽ 2D)

vTừ 02 đến 03 ngày làm việc cho một bản vẽ 3D.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Quy mô xây dựng gồm: Nhà ở 1 tầng ,3 p.ngủ , p.khách +thờ , bếp ăn , 2 wc,2 mặt tiền với tổng diện tích 124m2
 2. Đơn giá thíêt kế:
 • Nhà ở 1 tầng 2 mặt tiền + sân vườn : 90 .000 VNĐ/m2
 • Tư vấn lập hồ sơ xin phép xây dựng(chưa bao gồm việc đi xin giấy phép :000 VNĐ/m2
 1. Giá trị hợp đồng (Chưa bao gồm VAT):
 • Tư vấn lập hồ sơ xin phép xây dựng : 1,860,000 VNĐ
 • Chi phí lập hồ sơ thiết kế xây dựng (2D+3D) :11,160,000 VNĐ
 • Chi phí lập hồ sơ thiết kế nội thất (3D) : 0… …….VNĐ

Tổng cộng                                                           : 13,020,000 VNĐ

Ghi chú: Khi hai hên hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng thiết kế này mà ký tiếp hợp đồng thi công thì giá trị hợp đồng thi công được giảm trừ một khoản tương ứng như sau:

ü Giảm 30% giá trị chi phí thiết kế đối với hợp đồng nhận thầu phân thô

ü Giảm 100% giá trị chi phi thiết kế đối với hợp đồng nhận thầu trọn gói

üKhông giảm đối với chi phí lập hồ sơ xin phép xây dựng

Thời hạn thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B theo các đợt như sau:

 • Đợt l: Ngay sau khi khách hàng duyệt phương án thiết kế sơ bộ và ký hợp đồng thiết kế : tạm ứng 30% tổng giá trị hợp đồng
 • số tiền tạm ứng là:3,906,000đồng.
 • Đợt 2: Triển khai hồ sơ thiết kế sơ bộ,thiết kế kỹ thuật khách hàng tạm ứng 50% giá trị của HĐ.
 • số tiền là :6,510,000 đồng.
 • Đợt 3: Ngay sau khi bên B bàn giao hồ sơ thiết kế đầy đủ cho bên A theo hợp đồng bên A thanh toán dứt điềm 20% còn lại cho bên B số tiền là:2,604,000 đồng

ĐIỀU 3: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 1. Quyền hạn của bên A:
 • Giảm sát và đôn đốc bên B thực hiện nội dung công việc. đưa ra các ý kiến cần thiết đểbên B kịp thời thực hiện trong phạm vi công việc quy định tại điều l của hợp đồng.
 • Nhận đủ số lượng hồ sơ. tài liệu do Bên B giao theo đúng quy định tại Điểu l của hợpđồng này.
 1. Trách nhiệm của bên A:
 • Tạo điều kiện cho bên B thực hiện, hoàn thành nội dung công việc trong phạm vi công việc được quy định trong hợp đồng.
 • Cung cấp cho bên B đầy đủ các tài liệu, văn bản cẩn thiết của hạng mục công trình có liên quan đến việc lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình được giao của bên B theo khả năng của bên A.
 • Phối hợp chặt chẽ với bên B trong quá trình thực hiện hợp đồng, cử cán bộ có đủ thẩm quyền giám sát, xử lý các vướng mắc trong suốt quá trình thực hiện của bên B.
 • Nghiệm thu công việc do bên B thực hiện để làm cơ sở thanh, quyết toán cho bên B theo đúng thời gian đã được thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Thanh toán cho bên B theo đúng quy định nêu tại điều 3 của Hợp đồng.

ĐIỀU 4: QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 1. Quyền hạn của bên B:
 • Chủ động tổ chức thực hiện công việc được giao đảm bảo tiến độ thực hiện tại ĐIỀU 3 và chất lượng quy định của hợp đồng này.
 • Yêu cầu bên A cung cấp những hồ sơ, tài liệu, số liệu cần thiết mà bên A đang quản lý có liên quan đến phạm vi công việc của hợp đồng.
 • Nhận đủ tiền tạm ứng, thanh quyết toán như thỏa thuận.

 

 1. Trách nhiệm của bên B:
 • Có trách nhiệm hoàn thành và bàn giao các loại bản vẽ, hồ sơ thiết kế đúng yêu cầu và thời gian cho bên A.
 • Trong quá trình thực hiện công việc, bên B có trách nhiệm thông báo thường xuyên cho bên A các công việc liên quan để 2 bên cùng tham gia xử lý kịp thời.
 • Tạo điều kiện để bên A kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hơp đồng.

ĐIỀU 5: CÁC KHOẢN LOẠI TRỪ

 • Các trách nhiệm thiệt hại về tài sản và vật tư không do lỗi thiết kế trong quá trình thi công (nếu công trình không do bên B thi công)
 • Những tư vấn ngoài phạm vi chuyên môn của công ty
 • Những thay đổi của chủ nhà so với hồ sơ thiết kế ban đầu

ĐIỀU 6: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng này. không bên nào được đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc huỷ bỏ hợp đồng. Những vấn để thay đổi cho hợp lý sẽ tính vào phần phát sinh. Mọi sự vi phạm sẽ được xử lý theo pháp luật về hợp đồng kinh tế.
 2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản. có giá trị như nhau mỗi bên giữ 01 bản.
 3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết và hết hiệu lực khi bên A hoàn tất thủ tục thanh toán với bên B.

 

ĐẠI DIỄN BÊN A                                                                  ĐẠI DIỄN BÊN B